Telefony: 61/828 71 71, 501 710 341

Wyżyny 8 (między Zagonową a Winną), Poznań Zobacz na mapie

Usługi

Nasze usługi

1. Komputerowa ocena wady wzroku (autokeratorefraktometr f.Nidek)

  • pomiar refrakcji i promienia krzywizny rogówki
  • badanie bezkontaktowe i bezbolesne

2. Dobór szkieł korekcyjnych
3. Dobór soczewek kontaktowych
4. Badanie GDX Vcc -skaningowa polarymetria włókien nerwowych siatkówki

  • wykrywanie wczesnych zmian jaskrowych zanim dojdzie do ubytków w polu widzenia.
  • pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki
  • monitorowanie postępu zmian jaskrowych (analiza progresji)
  • badanie krótkie, niebolesne, bez stosowania kropli rozszerzających źrenice

5. Komputerowe badanie pola widzenia (polomierz statyczny f. Oculus)
6. Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną (tonometria wg Goldmanna)

  • badanie wykonywane przy użyciu lampy szczelinowej wyposażonej w tonometr
  • pomiar poprzedzony znieczuleniem rogówki i zabarwieniem fluoresceiną powlekającego ją filmu łzowego
  • badanie jest szybkie i bezbolesne

7. Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą bezkontaktową (tonometr powietrzny f.Nidek)

  • badanie z użyciem tonometru komputerowego, który przy pomocy delikatnego podmuchu powietrza oznacza ciśnienie wewnątrz gałki oczne
  • badanie trwa około kilkunastu sekund jest bezkontaktowe i bezbolesne

8. Gonioskopia – ocena budowy kąta przesączania oka

  • badanie wykonywane w lampie szczelinowej w znieczuleniu miejscowym przy użyciu gonioskopu
  • badany jest kąt przesączania – jego szerokość, struktura i wszelkie nieprawidłowości
  • stosowana do oceny typu jaskry co umożliwia jej klasyfikacje (jaskra otwartego kąta i zamkniętego kąta) i włączenie odpowiedniego rodzaju leczenia

9. Pomiar grubości rogówki (pachymetr ultradźwiękowy f.Accutome)

  • bardzo istotny w diagnostyce jaskry dla oszacowania możliwego błędu pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Średnia grubość rogówki w populacji to 520 µm (wahania od 450 do 850 µm. Pomiar wykonywany po znieczuleniu miejscowym rogówki, krótki i bezbolesny

10. Stereoskopowa – ocena tarczy nerwu wzrokowego szkłem Volka
11. Badanie kąta zeza na synoptoforze
12. Drobne zabiegi okulistyczne min. płukanie dróg łzowych

tel: 61/ 852 23 43,
tel. kom. 501 710 341


...lub przez formularz:

Formularz